Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП - ТРЕНД КОД ЕООД.

Проект и главна цел: BG16RFOP002 2. 101


Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Бенефициент: ТРЕНД КОД ЕООД


Обща стойност: 3407.33


Начало: 08.07.2021 г.
Край : 08.10.2021 г.

Сподели